CISV Norge

CISV er en religiøst og politisk uavhengig barne- og ungdomsorganisasjon som arbeider for fred ved å skape større forståelse mellom mennesker fra ulike kulturer og nasjoner.

Kontakt

For mer informasjon om Verden i Bergen, ta kontakt med:

Inger Berit Hagen
tlf 957 05 916
vib@no.cisv.org