For mer informasjon om Verden i Bergen, ta kontakt med:

Inger Berit Hagen
tlf 957 05 916
vib@no.cisv.org